Stel cookie voorkeur in

Praktisch

Schooltijden                                     

Maandag                 8.30 - 14.45 uur
Dinsdag                   8.30 - 14.45 uur
Woensdag              8.30 - 12.30 uur
Donderdag              8.30 - 14.45 uur
Vrijdag groep 1-4:  8.30 - 12.30 uur
Vrijdag groep 5-8:  8.30 - 14.45 uur

Onze lessen starten om 8:30 uur.

Vanaf 8:20 uur zijn de deuren open.

 

Vakanties schooljaar 2019-2020

 

Herfstvakantie: 14 t/m 18 oktober 2019

Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie: 24 t/m 28 februari 2020

Pasen: 10 t/m 13 april 2020

Meivakantie: 27 april t/m 8 mei 2020

Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020

Pinksteren: 1 juni 2020

Zomervakantie: 13 juli t/m 21 augustus

 

Studiedagen

Studiedagen Vloer 1,2,3 en 4 (groepen 1 t/m 8):

20 november 2019

29 januari 2020

18 maart 2020

14 april 2020

11 mei 2020

10 juni 2020

 

Studiedagen Vloer 3 en 4 (groepen 5 t/m 8):

25 september 2019

12 februari 2020

 

Ouderinformatieavonden:

26 augustus 2019

25 maart 2020

28 mei 2020 (kijkavond)

 

Vrije middagen

De vrijdag voor de kerstvakantie zijn alle leerlingen van groep 1 t/m 8 uit om 12.00u

De vrijdag voor de zomervakantie zijn alle leerlingen van groep 1 t/m 8 uit om 12.00u

 

Formulieren

Aanmeldingsformulier
Spreekt onze school je aan? Meld je kind via dit formulier aan

Verlofformulier
Gebruik dit formulier om een vrije dag voor je kind aan te vragen buiten de reguliere vakantie- of feestdagen om

Jaarrooster 2019-2020
Alle belangrijke data voor dit schooljaar


Documenten

Zorgplan 2018-2019
Beschrijft wat je van de school kan verwachten in de basisondersteuning en wanneer jouw kind meer aandacht nodig heeft. Met wie we dat invullen lees je in het: Schoolondersteuningplan 2018-2019
 

Schoolveiligheidsplan.pdf
Het volledige plan hoe wij veiligheid garanderen voor onze leerkrachten en leerlingen. Waaronder pesten op school en verkeersveiligheid 

Aanvragen verlof

Het kan voorkomen dat er omstandigheden zijn waardoor je je kind niet naar school wilt laten gaan buiten de schoolvakanties om. Alle kinderen in Nederland hebben leerrecht en leerplicht. Voor het aanvragen van 'extra verlof' zijn afspraken gemaakt waaraan alle ouders en scholen zich dienen te houden. Meer informatie kun je vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

Indien je verlof wilt aanvragen kun je het formulier vrijstelling schoolbezoek (verlofformulier) invullen en inleveren bij de schoolleiding. Binnen 10 werkdagen na het indienen van het verlof ontvang je bericht van de directeur.