Stel cookie voorkeur in

Ouderbetrokkenheid

Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie (AC) bestaat uit een grote groep actief betrokken ouders. De AC denkt mee en organiseert allerlei activiteiten ten behoeve van de leerlingen van de school en beheert de vrijwillige ouderbijdrage. De AC vergadert 5 keer per jaar.

 

Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat eveneens uit een grote groep ouders die betrokken en kritisch meedenkt in de school. Vier keer per jaar is er overleg tussen ouders, teamleden en de directeur. Samen wordt de gang van zaken op school besproken, worden meningen gedeeld, feedback gevraagd en gegeven op schoolplannen en activiteiten geëvalueerd. Alle partijen kunnen onderwerpen voor deze bijeenkomsten inbrengen. 

 

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad is een wettelijk verplicht orgaan op iedere school voor basisonderwijs. De MR adviseert en controleert de directie bij de beleidsvorming. Op basis van de Wet Medezeggenschap Scholen heeft de MR instemmings- en adviesbevoegdheden.

Op De Klimboom bestaat de huidige MR uit 3 ouders en 2 leerkrachten. Deze MR is dit schooljaar nieuw gestart.

Het jaarverslag van vorig jaar is opgesteld door de toenmalige MR. Het mailadres wat in het verslag wordt genoemd is niet juist, het moet zijn: MR.ikcdeklimboom@debasisfluvius.nl.