Stel cookie voorkeur in

Onderwijs


Wij zijn een samenwerkend IKC met een duidelijke wijkfunctie. Leren en ontwikkelen staat voor zowel leerlingen als medewerkers centraal, we hebben een constante focus op ontwikkelen en verbeteren. Iedere dag werken we hard aan het behalen van onze ambities. We willen een school zijn waar door leerlingen, medewerkers en ouders samen gewerkt wordt aan het onderwijs.

Binnen de kaders van nu werken we aan kennis, vaardigheden en (leer)houding die kinderen nodig hebben voor nu en later. Het onderwijsaanbod op IKC De Klimboom gaat uit van kansengelijkheid en mogelijkheden voor ieder kind. Dit vertalen wij naar expliciete instructies voor alle leerlingen, waardoor we zorgen voor een gelijk aanbod aan kennis voor ieder kind. Het onderwijsconcept van IKC De Klimboom biedt ruimte aan kinderen om eigen initiatieven te nemen en doet een beroep op zelfstandig en actief leren van kinderen. Het onderwijs wordt in een veilige, inspirerende en gestructureerde leeromgeving aangeboden. 

Binnen ons onderwijs wordt door leerlingen, medewerkers en ouders samen gewerkt aan betekenisvol onderwijs. Dit betekent dat ons onderwijsaanbod leerlingen in staat stelt op een zo hoog mogelijk niveau te leren en dat leerlingen onderzoeken en ontdekken wat bij hen past. We begeleiden kinderen in het zich bewust te worden van hun eigen talenten, interesses en ontwikkelpunten. Op IKC De Klimboom leren kinderen dat zij een onderdeel zijn van een groter geheel en daarin een eigen bijdrage hebben. Leerlingen leren verantwoordelijkheid en initiatief te nemen voor/in hun leerproces, en voor zichzelf en naar anderen. Wij vinden het van belang dat binnen ons onderwijs de natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit van kinderen blijvend wordt gestimuleerd en kinderen werkelijk betrokken zijn bij het leren. 

 

Onze visie baseren wij op onze kernwaarden:

Samen: iedereen doet er toe en we leren en werken samen 
Ontwikkelen: groeien staat centraal. Alles is leren en van alles kan worden geleerd
Mogelijkheden: alle leerlingen krijgen gelijke kansen, worden uitgedaagd, en krijgen ruimte om te ontdekken
Betrokkenheid: alle leerlingen worden gestimuleerd en krijgen de ruimte om initiatieven te nemen, vanuit hun natuurlijke nieuwsgierigheid en creativiteit. 
Veiligheid: iedereen kan en mag zichzelf zijn, iedereen wordt gerespecteerd en geaccepteerd, we bieden een duidelijke structuur waarin verwachtingen voor iedereen duidelijk zijn

 

 

 

Het team

Corine van Bers, Dieuwertje Dirkse, Jeannette van Eerden, Simone Schennink, Inge Vos, Yvette Middel, Sophie Beemsterboer, Marian Ruding, Eveline Andringa, Gerda de Jong, Simon Wezendonk, Edine Buiting, Peter Polman, Juliet Hondelink, Janouk Huisman, Joep Martens, Marga Elings, Willem Jacobs, Saskia Verhoeven, Mette Spruit

Team- en dagelijkse ondersteuning: Truus van Wijnen, Petra Koelmans en vele betrokken ouders