Stel cookie voorkeur in

Aanmelden

Wanneer je meer informatie wilt over onze school dan kun je een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek met de directeur, Mette Spruit. Naast het gesprek is er ook gelegenheid een beeld van de school te krijgen door de school ‘in actie’ te zien, in de groepen te kijken en leerkrachten en medewerkers van de voor- en naschoolse opvang te ontmoeten.

Mocht je je kind willen aanmelden bij IKC De Klimboom dan gebruik je daarvoor het aanmeldformulier. Het formulier zal minimaal 10 weken voordat het kind 4 jaar wordt moeten zijn ontvangen door school. Nadat school het formulier heeft ontvangen neemt de intern begeleider, Saskia Verhoeven, contact op voor het maken van een intakegesprek. In het gesprek zal samen met jou worden ingeschat welke onderwijsbehoeften je kind heeft en of er mogelijk extra ondersteuning nodig is. Uiteraard is er ook voldoende gelegenheid om vragen te stellen en zal de verdere procedure van inschrijving worden toegelicht. Na het gesprek beslissen we samen definitief of IKC De Klimboom de school is die past bij jouw kind en maken we afspraken over wendagen en andere praktische zaken.

Het aanmeldformulier kun je hiernaast downloaden. Het ingevulde formulier mag je afgeven op school of verzenden via de post of email.